Filtre
Hľadanie
Zavrieť

Certifikácia ISO

POLITIKA KVALITY
je odrazom potrieb a možností spoločnosti FOR LIFE spol. s r.o. s cieľom poskytnúť kvalitné kozmetické prípravky v rámci starostlivosti o zákazníkov.

ZÁKAZNÍK
je najdôležitejším faktorom prosperity spoločnosti, pretože spokojný zákazník prináša spoločnosti v konečnom dôsledku zisk. Pripomienky a žiadosti zákazníkov a predajcov našej značky považujeme za cenný zdroj informácií potrebný na zlepšovanie kvality a jej upevňovanie.

SPÄTNÁ VÄZBA
Trvalým hodnotením všetkých výstupov zo sústredenej prípravy, laboratórií, výdaja, distribúcie a informácií od zákazníkov je možné zlepšovať systém riadenia kvality a upevňovať našu pozíciu na odbornom kozmetickom trhu.

KVALITA
Všetko úsilie smeruje k výrobe, expedícii a školeniu.

VZDELÁVANIE
Vedenie spoločnosti kladie dôraz na rozširovanie odborných znalostí a erudície svojich zamestnancov, pretože si je vedomé nutnosti držať krok s rýchlo sa rozvíjajúcim kozmetickým priemyslom a ostatnými príbuznými odbormi.

CIELE
Sme si vedomí toho, že len ekonomicky stabilná a moderne vybavená spoločnosť s prepracovanou logistikou vedená kvalitným manažmentom, môže obstáť v konkurenčnom prostredí.

          

              

                                     

 

/seznamapi/postdata
Zoznam želaní
Porovnanie produktov