Filtre
Hľadanie
Zavrieť

Bezpečnosť prípravkov

Prípravky FOR LIFE & MADAGA sú podrobované mnohým náročným testom -mikrobiologickým kontrolám, chemicko-fyzikálnym testom, testom dermálnej znášanlivosti, testom bezpečnosti pre zdravie človeka. V neposlednom rade sú všetky naše výrobky hodnotené tímom nezávislých odborníkov a sú akreditované pre všetky krajiny Európskej únie.

Nadradenou legislatívnou smernicou pre kozmetické prípravky je: Smernica Rady 76/768/EHS (následne 1223/2009).

Táto smernica je zapracovaná do národných zákonov jednotlivých členských krajín. V Českej republike je to Zákon 258/2000 Sb. o ochrane verejného zdravia a rozširujúca Vyhláška 26/2001 Sb. v platnom znení. Úplné znenie Zákona 258/2000 Sb. je novelizované pod číslom 471/2005 v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia k výrobkom spoločnosti FOR LIFE spol. s r. o. je uložená na adrese FOR LIFE spol. s r.o. Moravanská 85a, 619 00 Brno, ČR a je prístupná orgánom hygienickej služby, obchodnej inšpekcie a ďaľším kompetentným orgánom.

 

/seznamapi/postdata
Zoznam želaní
Porovnanie produktov