Filtry
Wynik wyszukiwania
Zamknąć

Bezpieczeństwo produktów

Produkty FOR LIFE & MADAGA poddawane są wielu wymagającym testom - kontrolom mikrobiologicznym, badaniom chemiczno-fizycznym, testom tolerancji skórnej oraz testom bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka. Wreszcie, wszystkie nasze produkty są oceniane przez zespół niezależnych ekspertów i posiadają akredytację dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W celu zapewnienia wyższej ochrony produktu przed wpływami zewnętrznymi oraz wygodniejszego stosowania preparatu, preparaty FOR LIFE & MADAGA pakowane są głównie w dozowniki próżniowe, które zapewniają całkowite zużycie preparatu oraz idealną ochronę mikrobiologiczną.

Nadrzędną dyrektywą legislacyjną dotyczącą produktów kosmetycznych jest: Dyrektywa Rady 76/768/EWG (później 1223/2009).

Niniejsza dyrektywa jest włączona do prawa krajowego poszczególnych krajów członkowskich. W Republice Czeskiej jest to Ustawa 258/2000 Dz.U. w sprawie ochrony zdrowia publicznego i rozszerzające Rozporządzenie 26/2001 Coll z poprawkami. Pełny tekst Ustawy 258/2000 Dz.U. zostaje zmieniony pod numerem 471/2005, z późniejszymi zmianami.

Dokumentacja dla produktów firmy FOR LIFE spol. s r. o. jest przechowywana pod adresem FOR LIFE spol. s.r.o. Moravanská 85a, 619 00 Brno, Republika Czeska i jest dostępna dla władz służby sanitarnej, inspekcji handlowej i innych właściwych organów.

/seznamapi/postdata
Ulubione przedmioty
Porównanie produktów