Tel:. +420 545 245 048-9

  Linka pro odborné dotazy:
  +420 736 142 376

  OTEVÍRACÍ DOBA

  Po:     8:00-18:00 hod.
  Ut-St: 8:00-16:00 hod.
  Čt-Pá: 8:00-15:00 hod.

 

  Využít můžete také náš e-mail: forlife@forlife.cz

 BIOKOSMETIKA - ZAJÍMAVOSTI A OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ


V odborném světě kosmetické technologie se téměř denně bouřlivě diskutuje o účinnosti používaných surovin, čistotě látek, jejich schvalování a prospěšnosti pro lidský organismus a pleť v první řadě. Největší pozornost je kladena látkám přírodního původu. Obraťme se kousek do historie. První kosmetické přípravky byly složeny z jednoduchých surovin, zejména z oleje či sádla, ve kterém se luhovaly byliny. Ke zkrášlování se používala hlinka či Henna. S postupným rozvojem technologií se začaly přípravky vyrábět průmyslově, což přineslo mnoho možností. Přípravky se formovaly až do dnešní podoby různých základů - krémů, gelů, past a sprejů. Dnes je nejvíce sporně diskutovanou otázkou kosmetika přírodní či kosmetika BIO. Nutno podotknout, že nyní neexistuje jednoznačná legislativní úprava pro tuto problematiku a z odborného hlediska se diskutuje o tom, zda tyto přípravky nejsou jen cestou ke zvýšení ceny za produkt! Obtížně se v této problematice orientují odborníci, natož spotřebitelé. Tvrzení postavené na sporných faktech, že co je přírodní je pro kůži nejlepší, je přinejmenším nesprávné. Vždy záleží na konkrétní látce. Pokud by bylo vše přírodní jednoznačně prospěšné, proč nám tedy příroda připravuje tolik alergenů, které jsou pro nás nebezpečné, proč každoročně vzrůstá počet alergiků na přírodní substance? Opět jsme u merita věci. Přírodní produkt může být pro kůži prospěšný v případě, je-li správně vybrán, použit a zkombinován s dalšími vhodně zvolenými látkami.

K otázce tzv. synteticky vyrobených substancí a jejich vhodnosti pro kůži lze říci to samé jako k surovinám přírodním. Na obou stranách existují prospěšné i naopak škodlivé substance. Důležitá je vždy čistota, kvalita a vhodnost použité látky v konkrétním přípravku. Rozhodně nehodláme tuto problematiku nikterak bagatelizovat. Za zmínku však stojí, že nejvíce diskutovanou otázku konservačních látek výrobci tzv. BIO kosmetiky vyřešili po svém. Sice nepřidávají substance jako parabeny a chloroacetamidy, které mají minimální rizikovost prokázánu četnými světovými studiemi a dávkují se v řádech desetin procenta, ale nahradili je např. kyselinou benzoovou, směsí extraktů a dráždivých silic, které se dávkují v řádech několika procent a navíc chybí jakékoliv dlouhodobé studie prokazující jejich bezalergennost! Pakliže bychom se měli orientovat výhradně na tzv. čisté přírodní produkty, museli bychom se vrátit zpět ke kořenům kosmetiky a připravovat přípravky na bázi domácího sádla a výluhů, místo dekorativní kosmetiky bychom používali opět přírodní hlinku.

Domníváme se, že toto není ta správná cesta vpřed. Nejdůležitější ve vývoji kosmetického produktu je pečlivé vyhodnocení rizik každé aplikované substance a její prospěšnost pro kůži, bez ohledu na syntetický či přírodní původ. Dále hodnocení bezpečnostních rizik výsledného produktu a především, vyvarování se možné kontraindikace. FOR LIFE & MADAGA ve svých přípravcích používá substance přírodní, (BIO) i substance syntetické. Tam kde je to možné, nahrazujeme syntetické suroviny přírodními, přičemž největší důraz je kladen na kvalitu suroviny. Účinné látky vybíráme takové, jež splňují standard pro farmaceutické použití. U surovin nosných jako jsou emulgátory, emolienty apod. klademe největší důraz na jejich toleranci k pokožce, tzn. aby nenarušovaly kožní film. V konečném důsledku je u našich kosmetických přípravků na první místo řazen výsledný efekt v dlouhodobém horizontu jejich používání. Díky těmto faktorům můžeme zodpovědně říci, že přípravky FOR LIFE & MADAGA nenarušují kožní bariéru, respektují biologické funkce kůže a napomáhají ji udržet ve zdravém stavu.

Přáli bychom si, aby všichni výrobci měli na paměti totéž.Vývojové oddělení For Life spol. s r. o.

(C) FOR LIFE
2DERM