Nově pro vás otevíráme ONLINE odbornou poradnu FOR LIFE & MADAGA.


- Máte problém s pletí?
- Náhle se vám zhoršila pokožka?
- Nevíte si rady s výběrem produktů FL & M?
- Používáte správnou řadu?
- Jak určit správný typ pleti?
- Zajímá vás odpověď na některou otázku z oboru kosmetiky?

PŘIPOJTE SE DO ONLINE PORADNY POMOCÍ APLIKACE TEAMS A MŮŽETE ZAČÍT POKLÁDAT DOTAZY.

Poradenství probíhá KAŽDÉ ÚTERÝ A STŘEDU od 9:00 do 12:00 hod.Stačí kliknout na odkaz a otevřít nebo stáhnout bezplatnou aplikaci Microsoft Teams.

Bit link
bit.ly/3jaYyJj

Webový odkaz:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhjZjBiYjUtNjQ1MC00OTRmLTljOTgtNzNkYmUyYTgzZmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b1d2cd1-86fa-427d-a52d-46289ca39799%22%2c%22Oid%22%3a%22b3d53d90-dfaa-433b-8899-778e637f606d%22%7d

(C) FOR LIFE
2DERM