Filters
Search result
Close

HAND CLEANING GEL WITH DISINFECTION AGENT 2000 ml

Vhodný k osobní hygieně v domácí i profesionální péči - bez použití vody. 
Kvalitní suroviny zabraňují nadměrnému vysušování pokožky.
DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO
VHODNÉ PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

APLIKACE
Naneste malé množství gelu (cca 0,5-1ml) do dlaně, rychle rozetřete po obou stranách rukou a mezi prsty. Neoplachujte! Při časté aplikaci ruce ošetřete 1x denně vhodným krémem (např. Krém na ruce, 2DERM Reha special).

Účinné látky:
Ethanol 70%, Peroxid vodíku, Glycerin, Carbomer. 

Nebezpečí: 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrhy, jiskrami, otevřeným ohněm.  Zamezte kontaktu s očima. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Jen pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

NÁVOD K POUŽITÍ.

 PROČ JE DŮLEŽITÉ ŘÍDIT SE PŘI NÁKUPU SLOŽENÍM? 
Aby byla dezinfekce na ruce opravdu účinná proti virům (např. Koronavirus), musí obsahovat min. 63% Ethanolu (alkoholu).
ČISTICÍ GEL NA RUCE S DEZINFEKČNÍ PŘÍSADOU For life & Madaga garantuje obsah 70% kvalitního Ethanolu, společně s dalšími účinnými a ochrannými látkami. Čtěte složení dezinfekčních prostředků dříve, než je zakoupíte, dbejte na své zdraví! 

Catalog number:
1934
FULL DESCRIPTION

Vhodný k osobní hygieně v domácí i profesionální péči - bez použití vody. 
Kvalitní suroviny zabraňují nadměrnému vysušování pokožky.
DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO
VHODNÉ PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

APLIKACE
Naneste malé množství gelu (cca 0,5-1ml) do dlaně, rychle rozetřete po obou stranách rukou a mezi prsty. Neoplachujte! Při časté aplikaci ruce ošetřete 1x denně vhodným krémem (např. Krém na ruce, 2DERM Reha special).

Účinné látky:
Ethanol 70%, Peroxid vodíku, Glycerin, Carbomer. 

Nebezpečí: 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrhy, jiskrami, otevřeným ohněm.  Zamezte kontaktu s očima. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Jen pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

NÁVOD K POUŽITÍ.

 PROČ JE DŮLEŽITÉ ŘÍDIT SE PŘI NÁKUPU SLOŽENÍM? 
Aby byla dezinfekce na ruce opravdu účinná proti virům (např. Koronavirus), musí obsahovat min. 63% Ethanolu (alkoholu).
ČISTICÍ GEL NA RUCE S DEZINFEKČNÍ PŘÍSADOU For life & Madaga garantuje obsah 70% kvalitního Ethanolu, společně s dalšími účinnými a ochrannými látkami. Čtěte složení dezinfekčních prostředků dříve, než je zakoupíte, dbejte na své zdraví! 

INCI

Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Propylene Glycol, Triethanolamine.

Product Enquiry
Products specifications
VariantTab
Packaging2000 ml
Recommended

HAND CLEANING GEL WITH DISINFECTION AGENT 50 ml - AIRLESS

HAND CLEANING GEL WITH disinfection
SUITABLE FOR PERSONAL HYGIENE FOR HOME AND PROFESSIONAL CARE - NO WATER USE

(e.g. in hairdresser, cosmetic and wellness services)

- dermatologically tested
- suitable for adults and children
- top quality raw materials prevent from excessive over drying of the skin
- practical package for minimum consumption


Application:
Apply a small amount of the gel (ca 0,5-1ml) in the palm, spreading quickly on both sides of hands and in between the fingers. Do not wash! When using frequently, treat your hands 1x per day with a suitable cream (e.g. Hand Cream, 2DERM Reha special).

Active ingredients:
Ethanol 70%, Hydrogen peroxide, Glycerine, Carbomer.

Nebezpečí:
Highly flammable liquid and vapours. Protect from heat, hot surfaces, sparkles, open fire.  Avoid contact with eyes.
In case of contact with the eyes, immediately rinse with water thoroughly and contact for medicinal help. For external use only. Store out of children´s reach.

INSTRUCTIONS FOR USE.

 


 

WHY IS IT IMPORTANT TO MIND THE CONTENTS WHEN BUYING THIS PRODUCT?
Hand disinfection is effective against viruses (e.g. Coronavirus) only if containing at least 63% of Ethanol (alcohol). HAND CLEANING GEL WITH disinfection For life & Madaga guarantees contents of 70% top quality Ethanol, together with other effective and protective substances. Read the contents of means of disinfection before buying, take care of your health!

More about disinfection means contents. Read HERE. 

 

HAND CLEANING GEL WITH DISINFECTION AGENT 50 ml

HAND CLEANING GEL WITH disinfection
SUITABLE FOR PERSONAL HYGIENE FOR HOME AND PROFESSIONAL CARE - NO WATER USE

(e.g. in hairdresser, cosmetic and wellness services)

- dermatologically tested
- suitable for adults and children
- top quality raw materials prevent from excessive over drying of the skin
- practical package for minimum consumption


Application:
Apply a small amount of the gel (ca 0,5-1ml) in the palm, spreading quickly on both sides of hands and in between the fingers. Do not wash! When using frequently, treat your hands 1x per day with a suitable cream (e.g. Hand Cream, 2DERM Reha special).

Active ingredients:
Ethanol 70%, Hydrogen peroxide, Glycerine, Carbomer.

Nebezpečí:
Highly flammable liquid and vapours. Protect from heat, hot surfaces, sparkles, open fire.  Avoid contact with eyes.
In case of contact with the eyes, immediately rinse with water thoroughly and contact for medicinal help. For external use only. Store out of children´s reach.

INSTRUCTIONS FOR USE.

 


 

WHY IS IT IMPORTANT TO MIND THE CONTENTS WHEN BUYING THIS PRODUCT?
Hand disinfection is effective against viruses (e.g. Coronavirus) only if containing at least 63% of Ethanol (alcohol). HAND CLEANING GEL WITH disinfection For life & Madaga guarantees contents of 70% top quality Ethanol, together with other effective and protective substances. Read the contents of means of disinfection before buying, take care of your health! 

HAND CREAM

For everyday care. Contains nutritious and protective oils. 
Active ingredients: hydro base, marigold oil, silicon oil, and glycerine keep the hands fine and smooth, they regenerate, and leave no oily effect.  

APPLICATION
After hand washing, or as needed. The product is characterized by a low consumption.

 

ECOSHINE ANTIBACTERIAL DISINFECTION WITH NANO-SILVER 500 ml

EXTRA EFFECTIVE
Antibakterial disinfection with nano-silver. Removes 99% of bacteria, viruses, moulds and smells.

 

 

 

 
Předpokládaná cena dopravy je 100.00 €
Wishlist
Product Comparison