Filtry
Výsledek hledání pro výraz
Zavřít

Certifikace ISO


POLITIKA JAKOSTI


POLITIKA JAKOSTI - je odrazem potřeb a možností společnosti FOR LIFE spol. s r.o. s cílem poskytnout kvalitní kosmetické přípravky v rámci péče o zákazníky.

ZÁKAZNÍK je nejdůležitějším faktorem prosperity společnosti, neboť spokojený zákazník přináší společnosti v konečném důsledku zisk. Připomínky a žádosti zákazníků a prodejců naší značky považujeme za cenný zdroj informací potřebný ke zlepšování kvality a její upevňování.

ZPĚTNÁ VAZBA - trvalým hodnocením všech výstupů ze soustředěné přípravy, laboratoří, výdeje, distribuce a informací od zákazníků je možné zlepšovat systém řízení jakosti a upevňovat naší pozici na odborném kosmetickém trhu.

KVALITA - veškeré úsilí směřuje k výrobě, expedici a školení.

VZDĚLÁVÁNÍ - vedení společnosti klade důraz na rozšiřování odborných znalostí a erudice svých zaměstnanců, protože si je vědomo nutnosti držet krok s rychle se rozvíjejícím kosmetickým průmyslem a ostatními příbuznými obory.

CÍLE - Jsme si vědomi toho, že jen ekonomicky stabilní a moderně vybavená společnost s propracovanou logistikou vedená kvalitním managementem může obstát v konkurenčním prostředí.        

/seznamapi/postdata
Oblíbené položky
Porovnání produktů